Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2021 09:26 (Üye) Soru : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak ofisim var; 1- YMM'lere denetim çalışmalarında bağımsız olarak çalıştığımızda YMM'lere keseceğimiz makbuzlar tevkifatlı mı ? Yoksa normal %18 mi kesilerek mi yapıalacak ? 2- Defter tutma haricinde, ticari işletmelere yapacağım denetim, danışmanlık veya belli bir rapor çalışmasında yapacağımız çalışmalardan dolayı keseceğim serbest meslek makbuzları tevkifatlı mı olacak ?

Cevap : 1-KDV tevkifatı yapılmaz. GV stopajı yapılır. 2--KDV tevkifatı yapılmaz. GV stopajı yapılır. KDV TEVKİFATI ; 01/03/2021 Tarihinden itibaren Avukatların ,SMMM lerin YMM lerin ve Diğer Serbest meslek erbapları veya tüm TACİRLER tarafından AŞAĞIDAKİ kurum ve kuruluşlara HİZMET vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da , Fatura da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler " " KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **KANUNLA KURULAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, (Oda ,Baro ) **BANKALAR , SİGORTA ve reasürans şirketleri, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA SÖZ KONUSU ALICILAR TARAFINDAN (5/10) ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULANIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.