Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2021 10:48 (Üye) Soru : Üstad Günaydın. İşyeri olan şahıs, işyeri kira gelirini beyan etmek istemektedir. 2020 Yılı Kira geliri olarak brüt 75.000. TL. Kira ödemesi tahsil edip (75.000.-15.000.) 60.000.Net Banka Hesabına yatmış ve kesinti de hesabında görülmektedir. İkinci altı aylık kira ödemesini de 60.000.TL. ödemiş Bankadan başka bir şahsın TC.si ile kira ödemesi ve kesintisi sistemde görülmüyor. Mali Müşavir Ekim-2020 ayında Muhtasarda düzeltme yaparak beyan ettik diyor. Fakat sistemde görülmüyor. Kira tahsilatı 120.000.-TL. olarak tahsil edilmiştir. 66.666,66 - 6.666,66 TL. sistemde görülmüyor. Mükellef 120.000.-TL. tahsilat 15.000.-TL kesintiyi gösterelim diğerini göstermeyelim diyor. Nasıl yardımcı olabilirsiniz.

Cevap : İş yeri kira gelirinin beyanının da Elde edilen Brüt kira beyan edilir. Hesaplanan vergiden kesilmesi GEREKEN GV stopajı mahsup edilir. Kiracının GV stopajını yatırıp yatırmaması veya eksik yatırması veya fazla yatırmasından önemi yoktur. Sorumlu kiracıdır. Sistemde eksik veya fazla görünmesinin önemi yok Önemli olan Brüt kiranın doğru beyanı ve hesaplanan vergiden ödense de ödenmese de GV stopajının mahsubu dur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.