Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2021 11:35 (Üye) Soru : Merhaba, Yurtdışından elde edilen hisse senedi temettü gelirleri YGV'de; 1. Hisse senedi temettü gelirlerinde mi yoksa yurtdışı gelirlerinde mi bildirilmeli? 2.Yurtiçinde elde edilen hisse senedi temettü gelirlerindeki 1/2 istisna yurtdışı hisse senedi gelirlerine de uygulanmalıdır?

Cevap : 1-Gerçek kişi Tam mükellefler Yıl içinden ve yurt dışından elde ettikleri gelir ve kazançları Yıllık GV beyannamesinde toplayarak beyan ederler. Hesaplanan vergiden varsa yurt dışın ve yurt içinde de kesilen vergiler mahsup edilir. 2-Yurt dışında elde edilen kar payından GVK 94. maddeye göre Tevkifat yapılmadığı için GVK 22./3. maddesi uygulanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.