Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2021 12:11 (Üye) Soru : iyi günler, sorum,elektronik aletler imal ve tamirat işi ile iştiğal eden mükellefimle ilgili.bu mukellefim tamirat ve imalatta kullanmak üzere Hurda elektronik aletler alıyor ve malzamelerden işine yarayan içindeiki parcalardan gerekli olanı imalat ve tamiratlarında kullanıyor. a-alacağı sahıs vergi mükellefi değil dolayısıyle gider pusulası ile alım yapacak. b-miktarı 300.000,00 tl civarında dolayısiyle gider pusulası için bir limit var mı (yani gider pusulası yeterli olacak mı) c-iş bu hurda elektronik malzeme alımında (gider pusulası ile alımında) stopaj oranı % kaçtır. d-bazı müşavir arkadaşlarla konuştum hurda malzame alımında stopaj kalktı diyorlar.eger kalktıysa yerine ne kondu veya konmadı sayın danışman, bu alış bugün aksam olacakmış , ve özür dileyerek hemen cevap almak istiyorum . teşekkür ederim

Cevap : Vergi mükellefi olmayan kişilerden satına alınacak hurda için düzenlenecek Gider pusulasında %2 oranında GV stopajı yapılır. Değişiklik yok. GVK 974/ 13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden, b) Hurda mal alımları için % 2, Limit yok . Ancak satıcının( hurdacının) ESNAF MUAFLIĞI belgesi olması gerekir. GVK 9. maddeyi inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.