Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2021 12:45 (Üye) Soru : Sayın danışman 2020 aralık ayına kadar basit usulde taksicilik yapan mükellef aralık ayından itibaren ek bir iş yeri açarak gelir vergisi mükellefi oldu 2020 yılı Basit usul kazancı 21.000 TL bu kazançtan 13.000 TL kazanç indirimi düşebilirmiyiz. Teşekkür ederim.

Cevap : Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2020 yılına ait olup 2021 yılında beyan edecekleri ticari kazançlarına 13.000 TL’lik kazanç indirimi uygulanacaktır. Bu kapsamda; • İndirim, basit usule tabi mükelleflerin sadece ticari kazançlarına uygulanacak olup beyana tabi diğer gelir unsurlarının da (kira geliri, menkul sermaye iradı vb.) bulunması halinde bu gelirlere indirim uygulanmayacaktır. Ayrıca, vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 13.000 TL’nin altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara devredilemeyecektir. • Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler, genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnası ile 13.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanamazlar. • Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerden genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 13.000 TL’lik indirime ilişkin şartları birlikte taşıyanlar, söz konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirler. • BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN HERHANGİ BİR NEDENLE TAKVİM YILI İÇERİSİNDE GERÇEK USULE GEÇMELERİ DURUMUNDA, 13.000 TL’LİK İNDİRİMDEN YARARLANMALARI MÜMKÜN DEĞİLDİR. Ayrıca, gerçek usule geçen mükellefler genç girişimci istisnasına ait diğer şartları taşısalar dahi ilk defa mükellefiyet tesis edilme şartı ihlal edilmiş olduğundan, söz konusu istisnadan da yararlanamazlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.