Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2021 13:41 (Üye) Soru : merhaba avukat müşterimiz dava sonucu oluşan vekalet ücreti için tedaş ( elektrik ) kurumuna serbest meslek makbuzu kesicek tevkifata tabimidir tabi ise oran 5/10 mudur acaba teşekkürler.iyi çalışmalar.

Cevap : TEDAŞ Kamu kurumu niteliğindedir. düzenlenecek e-smm da 5/10 oranında KDV tevkifatı HESAPLANACAKTIR. **5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla Kurulan Kamu Kurum Ve Kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, (Oda ,Baro ) **Bankalar , Sigorta ve reasürans şirketleri, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.