Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2021 12:38 (Üye) Soru : Anonim şirket yönetim kurulu üyesi aynı zamanda başka bir firmada 4/a statüsünde çalışıyor. Diğeri ise Bağ-Kur’lu Huzur hakkı ödemesi yaparsak her ikisi için de SGK’ya prim ödenmeli mi?

Cevap : Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortaklarının Sigortalılık Statüleri. ... Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarihten itibaren 4-b kapsamında sigortalı sayılırlar ve en geç 15 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu ("SGK")'na bildirilmeleri gerekmektedir. Buna göre 4-b (bağ-kur) kapsamında sigortalı olan yönetim kurulu üyesi ortaklar 1.03.2011 tarihinden itibaren (ortağı olmadığı) başka bir şirkette hizmet akdi ile (4-a kapsamında) çalışmaya başlarsa, çalışmaya başladığı günün bir gün öncesinden geçerli olmak üzere 4-b (bağ-kur) kapsamındaki sigortalılığı sonlandırılıp, hizmet akdi ile çalışmasının olduğu işyerinden (4-a kapsamında) sigortalı olarak bildirilecektir. Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında yani hizmet akdine bağlı olarak, yönetim kurulu üyesi olduğu şirkette çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulması gerekir, Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b maddesi kapsamında yani bağ kurlu ise bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.