Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2021 17:47 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; GMSİ geliri beyan edilirken 2020 yılı için ödenen imar barışı harç bedeli gerçek gider seçilerek düşülebilir mi ? Düşülebilirse ödenen 170.000 tl ne oranda düşülmelidir ? SAYGILAR

Cevap : Ödenen bedel için düzenlenen belgede ” harç” kelimesi varsa GVK 74 /5. madde kapsamında değerlendirilerek indirileceği görüşündeyiz. Bu görüş bir yorumdur. Resmi görüş için GİB den özelge almanız gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.