Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2021 09:50 (Üye) Soru : Merhaba; İşyeri kira geliri elden eden bir mükellef 2020 Kira gelirlerini tahsil edememiştir. Ancak Kiracı kira stopajlarını düzenli ödemiştir. Mükellef 2020 de tahsil edilen kira geliri olmadığı için Kira Geliri Beyanı vermemiştir. Mükellef 2020 kira gelirlerini 2021 yılında tahsil etmesi durumda 2021 yılı kira geliri beyannamesinde 2020 de ödenen kira stopajlarını mahsup edebilir mi.

Cevap : Kira ödemsi yok ise neden stopaj yapılmış diye sorulur. 2021 de elde edilen kira geliri 2022 de beyan edilir. GV stopajı ödensin veya ödenmesin veya önceden ödensin mal sahibini ilgilendirmez. Sorumlu Kiracıdır. Tevkifat yapılmış gibi hesaplanan vergiden stopaj tutarı mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.