Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2021 11:13 (Üye) Soru : Serbest meslek mükellefiyeti olan bir avukat müşterimin 2020 yılında kestiği bazı makbuzların stopajları (022 Kod SMK Stopajı) müvekkili tarafından vergi dairesine beyan edilmemiş. Bu müşterimin gelir vergisi beyannamesinde müvekkilinin beyan etmediği stopajları düşebilir miyiz? (Beyan edilmeyen stopajdan bizim sorumluluğumuz var mı? Bu hususun yasal boyutu nedir acaba? Ayrıca stopajın beyan edilip ödenip ödenmeme konusu olayın hukika boyutunu ne şekilde değiştirir?

Cevap : Serbest meslek erbabı sorumludur. Ödenmeyen stopaj düşülemez. Makbuz düzenleyen mükellefe pişmanlık ile muhtasar beyanname verilmesi halinde düşe bilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.