Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2021 11:37 (Üye) Soru : iyi günler, 600bin sınırı aşan ücret gelirini beyan edeceğiz, yıllık bodroda özetle: brüt maaş 1476.000 indirimlerde ssk prim :37bin hayat/sağlık sigorta tutarı :23bintl vs. gelir vergisi matrahı :1413.000 tl yazılmış Sorum: İşverenin ödediği hayat/sağlık sigortası yıllık beyannameden indirim yapılabilir mi ? ücret gelirleri satırında da aynen brüt ücret ve indirimler kısmı var, ancak * koymuş ve "hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si" yazıyor ,işçinin brüt ücretine ilave edilmiş sonrada düşülmüş bu işveren tarafından ödenen primler indirim satırına yazılabilir mi?

Cevap : Ücretli yıl içinde ücret bordrosunda sağlık sigorta primi indirim olarak kullanılmamış ise Yıllık GV beyannamesinde GVK 89/1. maddesindeki koşulara göre indirilir. Ücret bordrosunda bu işlemler yapılmış ise ayrıca başka işlem yapılmaz. iş verenin yaptığı işlemler doğrudur. Yıllık beyannamede GAYRİSAFİ ücret (BRÜT) BEYAN EDİLİR. SGK Kesintisi varsa engelli indirimi matrah dan indirilir. Ayrıca yukarıda sorulan sigorta primi beyannameden düşülür kalan tutar üzerinden GV hesaplanır. Kesilen GV mahsup edilir.Bu işlemler beyannamdede otomatik olarak yapılmaktadır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.