Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2021 12:36 (Üye) Soru : Üstad günaydın.29.03.2021 tarihinde mükellefimizin işyerine sgk dan gelen denetim elemanları Çalışma izni olmayan 3 tanesi Somali 2 tane de Suriye vatandaşı için tutanak tuttular.Tutanakta işe giriş tarihleri 29.03.2021 yazılı çalışma izni olmadığı için biz bunların girişlerini yapamıyoruz.Bunları işten mi çıkaralım.İşe girişlerini yapsak mı yoksa yapmasak mı daha iyi olur.kısacası ne yapmamız lazım.Bir kaç tane de T.C vatandaşı olan işçileri yazmışlar sanırım bunların girişlerini cezalı olarak 29.03.2021’e yapmamız lazım .Bir de çalışma izni olmayan yabancıları çalıştırmanın cezası ne kadardır. Bilgilendirirseniz sevinirim.kolay gelsin

Cevap : Suriyeli İşçi Çalıştırma Şartları Geçici koruma sağlanan yabancılardan aşağıda belirtilen şartları taşıyanları çalıştırmak üzere yapılan başvurular kabul edilir: 1) Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması, 2) Çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması, 3) Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma hakkı sağlanan ilde çalışmak üzere başvuru yapılması, 4) Ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışacak geçici korunanların, ilgili Bakanlıklardan ön izin belgesinin alınmış olması. 5) Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmaması. Suriyeli İşçi Çalıştırma Prosedürleri Ve Cezaları noktasında 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereğince, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Suriyelilerin Türkiye’de bir işveren yanında işçi olarak veya kendi nam ve hesabına bir işyeri açarak yada bir şirketin ortağı olarak çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almaları gerekmektedir. Çalışma izinleri, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belli değerlendirmeler yapılarak verilmekte veya ret edilmektedir. Bir işçiyi çalışma izni olmadan çalıştırmanın cezası ayrı, o işçiyi sigortasız çalıştırmanın cezası ayrıdır. Çalışma izni olmaksızın çalıştırılan Suriyeli işçiye 2021 yılı için 2.991 TL idarî para cezası verilir. Çalışma izni bulunmayan Suriyeli işçiyi çalıştıran işveren veya işveren vekillerine, her bir Suriyeli işçi için yine 2021 yılında 7.009 TL idarî para cezası uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.