Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2021 12:25 (Üye) Soru : Üstadım Merhaba, Firma evin işyeri olarak kullanıyor ve aylık örn.300 TL kira ödemesini elden yapıyor. burada işyeri olarak kullanılan yerin durumunun mesken veya işyeri olması ödemenin banka veya finans kurumlarından yapılması şartını ortadan kaldırmaz diye biliyorum doğru mudur? bir diğer sorum ise bu işlemlerin tespiti halinde 300 TL x %5 :15 TL mi öucz kesilir yoksa 2021 yılı için belirtilen 2.500 TL mi. yada hangisi daha yüksek ise o ceza mı uygulanır. Saygılarımla,

Cevap : İş yeri olarak kullanılan yer için ödenen kira tutarı ne olursa olsun Banka kanalı ile ödenmek zorundadır. Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, mükerrer 257 nci maddeyle getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Anılan madde uyarınca zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza, 2021 yılı için; - Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.500 TL'den, - İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.300 TL'den, - Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 650 TL'den az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5'idir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.