Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2021 13:46 (Üye) Soru : SGK 2020/35 genelgesi madde 8.5'de açıklanan 7256 normalleşme teşviğinin gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacağı açıklanmıştır. Muhasebe tekniği gereği dönemde gelir kaydı yapılan teşvik tutarını beyannamede ticari kardan düşülmesi (zarara eklenmesi) doğru bir uygulama mıdır? Örnek olay ; Bilanço zararı ... 5.000 7256 teşvik tutarı ... 3.000 Mali zarar .... 8.000 Bu durumda ebeyan sistemi zararın bilanço zararından fazla olamayacağını bilmekte fakat beyanı kabul etmektedir.

Cevap : 7256 değil 7252 sayılı kanun olacak. Bizim bu konudaki önerimiz aşağıdadır. 7252 sayılı yasa hükmüne göre sağlanan teşvik gelir veya gider yazılmaz. Ücret bordrosu ay sonunda teşvik yokmuş gibi normal yevmiye kaydı yapılır. (tahakkuk kaydı) Ödemenin yapıldığı tarih de ise 7252 yararlanılan tutar kadar 361 (B) 700 lü hesap (A) olarak kayıt yapılır. Böylece gelir de , gider de, yazılmamış olur. 602 hesaba ilave veya beyanname üzerinden indirim yapılmaz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.