Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2021 13:53 (Üye) Soru : Merhaba, Ücret geliri ve kira geliri bulunan mükellef için verdiğimiz Gelir Vergisi Beyannamesinde 26.000,00 TL iade çıkmaktadır. Sistem üzerinde nakit iade talep ettiğimizde YMM raporu istemektedir. İade süreci ile ilgili bilgi verebilirmisiniz.

Cevap : Nakden yapılacak iade taleplerinin 10 bin lirayı aşması halinde, 10 bin lirayı aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilir. İade talebi teminat gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirilir. Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10'uncu maddesinin 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde sayılanlardan bir veya bir kaçı gösterilebilir. Banka teminat mektuplarının (süresiz-şartsız) paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımaması gerekir. Vergi incelemesi olmadan YMM lerce düzenlenecek rapora göre de iade talep ederler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.