Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2021 14:27 (Üye) Soru : Merhabalar, GMSİ beyanında şahıs ödemiş olduğu BES ödemelerini indirim konusu yapabilir mi? İndirim yapılacak sekmede yazan bilgi aşağıdaki gibidir. BİLGİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 89-1 Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir) indirilebilir.

Cevap : Sekmeyi dikkatlice okursanız "işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları " diyor. bu cümlenin GMSİ elde edenler ile ilgisi yok. Kişilerin kendi ödedikleri BES beyanname den indirilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.