Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2021 14:32 (Üye) Soru : iyi günler.benim sorunun bilanço usulü ile defterini tuttuğum şahis gelir vergi mükellefi. durumum şöyle. gelir tablosu ticari kar 21.148,52 tl. %15 vergi diliminden de vergi 3.172,28 tl. mali kar ise 21.148,52 tl + kkeg 16.411,72 tl. ve toplam 37.411,72 tl. beyannameye kar olarak 37.411,72 yazıp bundan 5.611,76 tl şahıs siğorta indirimini düşüp vergiye tabi geliri (matrah) buluyorum bu da 31.799,96 tl oluyor vergisi de 5.259,99 tl olarak tahakkuk ediyor. bu arada 1 ve 2 gecici vergi döneminden tahakkuk eden ve 31.12.2020 tarihinde tutar 7.421,00 olan peşin ödenmiş (193 HESAP) var.dolayısiyla peşin vergi 7.421,00 tl eksi tahakkuk eden vergi 5.259,99 tl fark 2.161,01 tl iadesi gereken geçici vergi yani peşin vergi ortaya çıkıyor. beyannamenin vergi bildirimine bu rakamları yazınca 2.161,01 tl iadesi gereken geçici vergi tutarını buluyoruz. sorunum su.193 hesap 7.421,00 mali kar ve siğorta indiriminden sonra ortaya çıkan vergi 5.259,99 tl , ticari kar 21.148,52 tl .hangi muhasebe kayıtlarını yapayım da (690 hesap, 371 hesap 370 hesap 193 hesaplar ve de gereken başka hesaplar açarak ) 193 hesabin bakiyesi (borç bakiyesi) 2.161,01 tl olarak bilançoda kalsin. ayrıca 690 h. neolacak ve de 370-371 hesaplar - 0 - olacak. (çünkü ösenecek vergi çıkmıyor. özetleyeyim. ticari kar- 21.148,52 , mali kar 37.411,72 , sahıs siğorta indirimi 5.611,76 , vergi matrah 31.799,96 , hesaplanan gelir vergisi 5.259,99 , gecici vergi 7.421,00 ve de iadesi gereken gecici vergi 2.161,01 tl. teşekkür ederim.

Cevap : Bilanço esasına göre defter tutan GV mükellefleri 193-131-3312-370-371-691 hesapları kullanmaz. Ödenen geçici vergi şahsi vergidir. Kayıtlarda yer almaz. Elde edilen kar 690( 590) 100 veya 102 hesap ile kapatılır..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.