Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2021 16:04 (Üye) Soru : Üstadım ; İşyerimizde 15 yıldır çalışan personel ile alakalı.Personel 67 yaşında.işyerimizde emekli stasüde SGDP ile çalışmaktadır. Personel yaşından dolayı artık çalışmak istememektedir.Bizde bu gerekçesini uygun gördük.Karşılıklı tam bir anlaşma içerisindeyiz.Kendisine 15 yıllık hakkı olan tazminatı ödemek istiyoruz.Fakat İŞTEN ÇIKARMA yasağı var.Kendisi çıksa tazminat hakkı yok.Biz çıkarsak YASAK var. Nasıl bir yol izlememiz gerekir.

Cevap : İş Kanunu 24/1. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa veya işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve bu durumda kıdem tazminatı ödenir ancak ihbar tazminatı ödenmez ve fesih yasağı kapsamında değildir İşçinin 24/1. maddesi uyarınca sağlık nedeniyle fesih yapabilmesi için iş yerinin özellikleri, işçinin çalışma koşulları, yaptığı işi, y.aşı ve hizmet süresi gibi hususlar dikkate alınarak işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olduğunun tespiti gerekmektedir. Bu anlamda, işçinin çalışmasına engel olabilecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespiti için tam teşekküllü bir Devlet Hastanesi veya Üniversite Hastanelerinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.