Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2021 15:17 (Üye) Soru : Merhaba, 2016 Yılında çalışan personelimizi tüm hakları verilerek (tazminatları) işten çıkarıldı fakat fazla çalışa ücretlerini almadığını iddia ederek şirkete dava açtı. Netice itibariyle 08.03.2021 Tarihinde (5 Yıl sonra) davayı kazandı. Dava sonucu belirlenen tutar ödemesi de yapıldı. Bu personel 2016 yılından sonra şirkette herhangi bir ilişiği bulunmuyor. Esas olan sorum size: Şirketin yapmış olduğu bu ödemeye ilişkin herhangi bir vergi yükümlülüğü var mı? Hem SGK açısından hem de Gelir vergisi açısından yardımcı olursanız çok sevinirim.

Cevap : İcra Müdürlüğünce, dosya alacaklısına ödenmek üzere tahsil edilen ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ve tatil günlerindeki çalışmalar için yapılan ödemeler ( kıdem tazminatı hariç) ücret olarak, Gelir Vergisi Kanununun 94/1. maddesi hükmüne göre tevkif suretiyle vergilendirilecektir. Ayrıca, mahkemece hükmolunan faiz, alacak faizi niteliğinde olduğundan, aynı kanunun 86. maddesindeki haddi aştığı takdirde, elde edenlerce, menkul sermaye iradı olarak yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.