Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2021 18:16 (Üye) Soru : Bilindiği üzere 16/02/2021 tarihinden yayınlanan 35 nolu kdv tebliğinde Tevkifatın kapsamı genişletilmiş ve ''Karayoluyla yük taşımacılığı faaliyetleri, (2/10) tevkifat oranı ile kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır. Defterlerini tuttuğumuz Bir kaç mükellefimiz hafriyat nakliye işleri yapmaktadır . Bu firmalar kendi iş makinalarıyla hafriyat alımı yapıp yine kendi kamyonlarıyla belediyenin belirlediği döküm yerlerine toprağı döküyor. Bu mükelleflerin kendi kamyonlarıyla yaptıkları bu moloz nakliyesinin kısmi tevkifat kapsamında olup olmadığı hususunda tereddüt etmekteyiz.Konu ile ilgili görüşlerinizi talep etmekteyiz, Saygılarımla

Cevap : Bedel karşılığı Yük taşımacılığı yapan mükellefler düzenledikleri faturada hesaplanan KDV den 2/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır.Kendi kamyonu ile kendi yükünü taşıyor ise fatura zaten olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.