Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2021 10:48 (Üye) Soru : Sayın İlgili, 2020 yılında tek işverenden toplam brüt 700.000-TL ücret geliri olan kişi için, yıllık gelir vergisi beyannamesi vereceğim. Eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin, yurt dışı faturalar indirilebilir mi ? Okulun tüzel kişiliği vb. özellikleri, indirim yapılmasında önem arz ediyor mu ? Eğitim, sağlık harcama faturalarında, KDV dahil tutar mı indirilmeli ? Teşekkürler,

Cevap : Eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin, yurt dışı faturalar indirim konusu yapılmaz. Yurt için Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olacak dır Faturadaki toplam bedel (KDV dahil) dikkate alınır. Eğitim ve Sağlık Harcamaları GVK 89/2 Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle belgelenmesi koşuluyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirden indirilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.