Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2021 11:04 (Üye) Soru : Bilanço defterine tabi şahıs firması mükellefimize 2020 gelir vergisi 90.000 TL ödeme çıkmıştır. Kendisi bu duruma itiraz ederek , 2020 yılı içerisinde bize göndermediği giderleri olduğunu söyleyerek bunları işleyip düzeltme verip vergi tutarını düşürmemizi talep etti. Gelir idaresi ile bu durumu görüştük düzeltme verebileceğimizi söyledi fakat , 2020 yılı defterlerini yazdırmış ve kapanış tastikini yapmış bulunmaktayız. Bunu kendilerine söylediğimde bize bu konuda odanız yardımcı olabilir , Odanız ile görüşün dedi. Defter konusunda ne yapmamız gerekiyor bilgi almak istiyoruz sizlerden. Bugün beyanların son günü acil dönüş olabilirse memnun olacağız.

Cevap : 2020 Yılı yevmiye defterinin kapanış onayı son günü 30 hazirandır. Önceden de kapanış onayı yaptırabilir. . Kapanış onayı olsa da deftere yeni kayıt yapılabilir . Kapanış onayı TTK için zorunlu olup VUK hükümlerine göre zorunlu değildir. Yapılan kayda göre mali tablolar yeniden düzenlenerek Beyanname düzeltilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.