Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2021 11:51 (Üye) Soru : Finansman Gider Kısıtlaması, Özkaynak , Yabancı Kaynak hesaplamasına bakarken(Hangi Kalemler Değerlendirilecektir. Banka Kredi,Leasing,Faktoring vb.Finansman Kaynaklarımı Yoksa Bilançonun Pasif Kaynakları Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarla Özkaynaklar Oranlanacakmıdır. Tam Açıklayıcı bir durum Yoktur.(Yabancı Kaynaklar içinde Senet Borçları-Satıcılar-Vergi Ödeme-SGK) Dikkate alınacakmıdır.

Cevap : Öz kaynak hesaplama Basit tanımı ile ( Aktif toplamı - Borçlar ) şeklinde yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.