Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2021 13:36 (Üye) Soru : Finansman Giderlerinin Kısıtlaması ile ilgili olarak yabancı kaynakların, özkaynakları aşan kısmının %10 u gider olarak indirelemeyecek. Bu konuda yabancı özkaynak olarak belirtilen tanımdan anlaşılması gereken sadece kısa ve uzun vadeli banka kredileri toplam geri ödeme tutarları mı düşünülmelidir. Yoksa bilançonun pasif kalemindeki tüm yabancı kaynaklar toplamı mı dikkate alınmalıdır ? Bu konuda bilgi paylaşabilir misiniz ?

Cevap : Yabancı kaynaklar: Bilançonun kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı olup işletmelerin belirli bir vade sonunda geri ödenmek üzere sağladığı kaynakları ifade etmektedir. Sadece banka faizi ile sınırlı değildir. Kısa ve uzun vadeli TÜM kaynaklara ödenen Yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan her türlü faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı, faktoring kuruluşlarına verilen iskonto bedelleri ve benzeri adlar altında yapılmış olan gider ve maliyet unsurları dır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.