Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2021 17:28 (Üye) Soru : SAYIN YETKİLİ, SMM SÖZLEŞMEM OLAN FİR FİRMAMDA GENEL KURUL SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMLERİ GİBİ HİZMET KARŞILIĞI KESTİĞİM MAKBUZDA 9/10 TEVKİFAT UYGULAMASI YAPACAKMIYIM.VERECEGİNİZ BİLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap : BAHSETTİĞİNİZ İŞLEMİ AŞAĞIDAKİ KURUM VE KURULUŞLARA YAPARSANIZ 5/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI HESAPLANIR. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, **Bankalar ,SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı uygulanır. 9/10 ORANINDAKİ KDV TEVKİFATI İSE ; AŞAĞIDAKİ KURUM VE KURULUŞLARA SMMM LERİN MALİ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMELERİ HALİNDE TEVKİFAT YAPILAR ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER Piyasa etüt-araştırma, Ekspertiz, Plan-proje, Teknik, ekonomik, MALİ ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler girmektedir. BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, Sigorta ve reasürans şirketleri,( 01/03/2021 den itibaren) Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler Kalkınma ve Yatırım ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.