Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.04.2021 10:55 (Üye) Soru : Sayın Danışman Yat işletmeciliği yapan firma kaptan veya gemi adamı çalıştırmak isterse; 1-Deniz iş kanununa göre İşyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi hazırlanırken özellikli bir durum var mıdır. a-İşyeri bildirgesi tebligat adresinin olduğu SGK Müdürlüğüne mi verilecek b-İşe giriş bildirgesinde tabi olunan sigorta kolları vb diğer hususlarda farklılık varmı c-İşçi ile sözleşme zorunluluğu varmı d-Gemi adamlarının asgari ücreti ve çalışma saatleri nasıl hesaplanacak e-Puantajlarında dikkat edilmesi gereken hususlar varmı

Cevap : Deniz taşıtlarında tescil işlemi SGK 2020/20 sayılı genelgede ele alınmıştır. Gerek Ticaret Kanununa, gerekse Deniz İş Kanununa göre deniz ve göllerde yolcu ve yük nakleden, kurtarma, arama, sondaj, söndürme, temizleme gibi işleri yapan ve genel olarak tekne denilen (gemi, yat, motor, römorkör, vinç, mavna, şat, kayık gibi) işyerlerinde iş akdine (hizmet akdine) dayanılarak çalıştırılan kişiler gemi adamı ismini almaktadır. Ticaret Kanunu hükümlerine göre gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine donatan, gemiyi sevk ve idare eden kişiye kaptan denilmektedir. 5510 sayılı Kanun karşısında, sahibi bulunduğu gemide hizmet akdiyle gemi adamı (yani sigortalı) çalıştıran donatan işveren sayılacak, donatan gemisini, işletilmek üzere başkasına kiralamışsa gemiyi işleten kişi işveren olacaktır. Öte yandan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 946 ncı maddesinde; “ Bir geminin bağlama limanı o gemiye ait seferlerin yönetildiği yerdir.” 955 nci maddesinde ise; “ Gemi, bağlama limanının tabi olduğu sicil müdürlüğünce tescil olunur. Bir geminin seferleri yabancı bir limandan veya bir kara kentinden yahut bizzat gemiden yönetildiği takdirde, malik, gemisini dilediği yer siciline tescil ettirebilir. Malikin, Türkiye’de yerleşim yeri veya ticari işletmesi yoksa, bu Kanunda yazılı hakları kullanmak ve görevleri yerine getirmek üzere, sicil müdürlüğüne o bölgede oturan bir temsilci göstermesi gereklidir.” Hükümleri yer almaktadır. Bu doğrultuda gemi, yat, motor, römorkör, vinç, mavna, şat, kayık gibi deniz taşıtlarına ilişkin tescil işlemine ilişkin olarak işyeri bildirgesi öncelikli olarak deniz taşıtının bağlama limanının tabi olduğu sicil müdürlüğünün bulunduğu yer sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine, geminin seferleri yabancı bir limandan veya bir kara kentinden yahut bizzat gemiden yönetildiği takdirde ise işverenin gemisini tescil ettirdiği sicil müdürlüğünün bulunduğu yer sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.