Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2021 13:49 (Üye) Soru : Sayın Danışman; Mükellef Amazon internet satış sitesi üzerinden yurt dışına satış yapmaktadır. Ürünler kargo ile yurt dışına gönderilmektedir. Bu satışlar için düzenlenecek fatura ihracat istisnası kapsamındamı düzenlenmesi gerekir.?

Cevap : İhracat kapsamında olduğu görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.