Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.04.2021 14:19 (Üye) Soru : Merhaha Firmamızda çalışan personelimiz kanser tedavisi sonucu vefat etmiştir. Merhumun 4a kapsamında 650 günü (her türlü borçlanma hariç) mevcuttur. Askerlik hizmeti ise 450 gündürr. Bir de 1 veyahut 2 yıla denk gelen 4b hizmeti mevcut olup borçlarını ödemediği için pasif görünmektedir. Öncelikle ölüm tarihi 01.10.2008 tarihinden sonra olduğu için ÖLÜM aylığına hak kazanmak için Her türlü borçlanma hariç 900 gün şartı veyahut borçlanma dahil 1.800 gün şartı gerekmektedir. Vefat eden personelimiz için bağ-kur gün ihyası yapabilir miyiz? Birde bağ-kur ve ssk günlerini birleştirip ÖLÜM AYLIĞI almasını sağlamak teknik olarak mümkün müdür? 650 gün SSK + x gün kadar Bağ-Kur Teşekkürler

Cevap : .5510 sayıı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için; a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya, b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır. 4b için ihya yapılandırma yeni bitti. Geriye dönük borç sorgulaması yapıp en fazla yapılandırma kanunun kapsamına girmeyen sonraki tarihlere rastlayan prim borçları ödenebilir bunun dışında imkan bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.