Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2021 14:13 (Üye) Soru : Sayın danışman, 2021 yılında şirket tarafından banka kredisi ile alınan arsa için amortisman hesaplamayacağız ama kullanılan kredinin faizini gider yazabilirmiyiz bununla ilgili bir düzenleme varmıdır?

Cevap : Banka kredisi ile alınan Arsa için iktisap edildiği ilk hesap dönemine dair tüm finansman giderlerinin aktifleştirilmesi zorunludur. (163 No.lu VUK Genel Tebliği) Takip eden hesap dönemleri için ise aktifleştirme yapmak ya da gider yazmak yönünden seçimlik hak tanınmıştır. Ancak 334 No.lu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemede seçimlik hakkın bir kez kullanılabileceği ve sonraki dönemlerde seçilen yöntemden dönülemeyeceği belirtilmiştir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.