Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2021 15:25 (Üye) Soru : Merhaba Sayın yetkili , vermiş olduğunuz bilgi için öncelikle teşekkürler. Kafama takılan bir konuyu daha sormak isterim . En aşağıya sorumu hatırlamanız için sorumu ve verdiğiniz cevabı da ekliyorum. Mükellefim Kamu kurumu niteliğinde bir mesleki oda olduğu için HER NE HİZMET ALIRSA ALSIN , kendilerine kesilecek faturaların hepsi 5/10 tevkifat olarak mı kesilecek ?(1000TL üstü) Mesela dergi yayıncılık hizmeti alıyorsa yayıncı da odaya 5/10 kesecek , doğru anlıyorum değil mi ? İLK SORU :Merhaba , mukellefim gemi mühendisler odası olarak kendisine kesilecek faturanın tevkifatli mi olacağı konusunda nasıl bilgi verebilirim ? Vergi mükellefi değil sadece SGK dan dolayı muhtasari var . CEVAP : 01/03/2021 Tarihinden itibaren TÜM KDV MÜKELLEFLERİ tarafından AŞAĞIDAKİ KURUM VE KURULUŞLARA HİZMET vermeleri halinde düzenlenecek , Fatura da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. (KDV dahil 1.000 TL nin üstünde) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 - "2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI, **Bankalar ,Sigorta ve Reasüransa Şirketleri , ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı uygulanır. YUKARIDAKİ MADDEYE GÖRE; Gemi mühendisleri odası "Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşudur" Satın alacağı tüm hizmetler için düzenlenecek Fatura ve benzeri belgelerde Hesaplanan KDV den 5/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır Gemi mühendisleri odasının KDV mükellefi olsun veya olmasın tevkifata engel değildir .(2) nolu KDV beyannamesi beyannamesi verecektir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap : KDV ana tebliği de belirtilmeyen TÜM HİZMETLER için 5/10 oranında kdv tevkifatı uygulanır.(.dergi yayımı hizmeti dahil)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.