Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.04.2021 12:27 (Üye) Soru : Sayın Danışman, 16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de KDV tevkifat uygulamasına ilişkin “35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı. Bu tebliğ kapsamına Sigorta Şirkerleri de dahil edilmiştir. Bildiğiniz üzere sigorta şirketlerine hasar yansıtma faturaları kesilmektedir. Müşterilerimizden X, Sigorta şirketine aracı için yaptırdığı tadil, bakım ve onarım yansıtma faturası kesecektir fakat keseceği faturada tevkifat oranı kaç olmalıdır? Teşekkürler.

Cevap : Yansıtma faturası tamir bakım onarım faturası olmayıp hizmet faturasıdır. 5/10 Oranında KDV tevkifatı hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.