Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.04.2021 15:46 (Üye) Soru : SELAMLAR, BİR PERSONELİN TAZMİNATI TUTARI KIDEM TAZMİNATI TAVANINI AŞIYOR AŞAN KISMI İÇİN SSK VE GV. KESİNTİSİ KESİLMESİ GEREKİYOR. PERSONELE KIDEM TAZMİNATI TAVAN KISMINI AŞAN TUTARI ÖDEMEMİZ GEREKİR Mİ? SAYG.

Cevap : Kıdem tazminatına esas teşkil eden giydirilmiş brüt ücret tutarı ilgili yıl için belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarının üzerinde ise kıdem tazminatı tavan tutarı esas alınır. Altında ise bulunan kıdem tazminatı miktarı esas alınır. Kıdem tazminatı tavan tutarı üzerinde ödeme yapılabilir. Kıdem tazminatı tavan tutarı üzerinde kalan kısım ise işverenin inisiyatifi ile artan kısmın gelir vergisi ve sigorta primine tabi tutulması şartıyla verilebilir. İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminatı ödenmeye zorlanamazlar. İşçi çok yüksek ücret alması durumunda dahi, işverenden kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde tazminatı isteyemez. Ancak işverenin kıdem tazminatı tavan tutarının üzerinde ödeme yapmak istemesi halinde tavanı aşan kısmın prim gibi telakki edilerek vergilendirilmesi ve sigorta primine tabi tutulması gerekecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.