Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.04.2021 15:16 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Bir LTD.ŞTİ 2020 yıl dönem itibariyle 17.000 tl ticari zarar etmiştir. Fakat KKEG 20.000 TL olduğu için 3.000 TL mali kara dönüşmüştür. Bu işlemin tahakkuk kaydı nasıl olmalıdır. SAYGILAR

Cevap : 3.000 TL KV MATRAHI HESAPLANAN KV 660 TL 691 (B) 660 TL 370 (A) 660 TL Daha sonra dönem net karı ve zararının tespitine ait kayıt oluşturulmalıdır; 692 (B) 16.340 TL 690 (B) 17.000 TL 691 (A) 660 TL Dönem net karı veya zararı hesabın nihai olarak, bilançoya dönem net zararı 591 hesabına yansıtılması; 591(B) 16.340 TL 692 (A) 16.340 TL Dönem içerisinde ödenen geçici vergi ve kesinti yoluyla ödenen vergiler 193 hesapta takip edilmiş olması gerekmektedir. Bu tutarın hesaplanan kurumlar vergisiyle aynı tutarda olduğunu varsayalım. Bu durumda bu tutar 371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabına aktarılır. 371(B) 660 TL 193 (A) 660 TL Daha sonra kurumlar vergisi beyannamesi verme süresinde 371 ve 370 karşılıklı kapatılır. 370 (B) 660 TL 371 (A) 660 TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.