Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.04.2021 09:03 (Üye) Soru : Merhaba. Firmamız antrepoda teslim aldığı malı millileştirmeden , doğrudan yabancı ülkeye satmaktadır. Bu transit ticaret olduğu için KDV konusuna girmediğini biliyorum ama faturayı keserken tereddüt yaşıyorum. Faturayı earşiv olarak düzenliyorum istisna olarak da , “235 16/1-c Transit ve Gümrük Antrepo Rejimleri İle Geçici Depolama ve Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığı Malların Teslimi” kodunu seçiyorum. Yaptığım işlem doğru mudur, eğer yanlış ise transit ticaret için hangi kodu kullanmalıyım İyi çalışmalar

Cevap : Yaptığınız işlem doğrudur. KDV beyannamesinde de ise "Kısmi istisnalar" bölümünde 235. kod ile beyan edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.