Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.04.2021 09:04 (Üye) Soru : Merhaba Üstadım; Avukat mükelleflerimizce İstanbul Barosuna Adli yardım kapsamında makbuz düzenlenmektedir. 35 nolu KDV tebliğ kapsamında 5 / 10 Kdv tevkifatı yapılması hususunda KDV Dahi 1.000 TL sınır bulunmaktadır. Ancak bu bedel belirlenirken stopajlı G.V. Tevkifatlı makbuzlarda nasıl bir yol izlenmelidir ? Örneğin ; BRÜT : 842,59 STOPAJ : 168,52 NET :674,07 KDV : 67,41 (% 8) TOPLAM : 741,48 TL BU ÖRNEKTE; BRÜT VE KDV HESAPLANDIĞINDAN 910 TL OLUP 1.000 TL SINIRIN ALTINDA KALMAKTADIR. ANCAK GV TEVKİFATI 1.000 TL HESAPLANMASINA DAHİL EDİLDİĞİ ZAMAN İSE BRÜT+ KDV+STOPAJ İLE 1.078,52 TL OLMAKTA VE KDV TEVKİFATI YAPILMASI GEREKİR. BU TÜR HESAPLAMADA KDV TEVKİFATI SINIRI BULUNURKEN STOPAJ (G.V.TEVKİFATI) DİKKATE ALINMALIMIDIR ?

Cevap : HESAPLAMANIZ YANLIŞ BRÜT TUTARIN İÇİNDE ZATEN % 20 GV STOPAJI VAR. HESAPLAMA ; KDV DAHİL 1.000 TL (BRÜT TUTAR +KDV) ÜZERİNDEN YAPILIR. 842,59+151,66 = 994,25 VERDİĞİNİZ ÖRNEĞE GÖRE MAKBUZ DA KDV TEVKİFATI OLMAZ.AVUKATLARIN HER HİZMETİ % 8 DEĞİLDİR. SADECE AŞAĞIDAKİ HİZMETLER % 8 KDV TABİDİR. 2007/13033 Sayılı Karar'a ekli (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün sonuna aşağıda 32 nci sıra eklenmiştir. "32- Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri," Buna göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde %8 KDV oranı uygulanacaktır. Yukarıda belirtilenler dışında kalan avukatlık hizmetleri için KDV oranı önceden olduğu gibi %18 olarak uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.