Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.06.2021 10:17 (Üye) Soru : Merhaba 2021 YıInda bir A. ? ILE ANLASTIK FIRMA CIFTCİDEN PATATES ALIP KENDI TESISINDE SOYUYOR VE YEMEK FIRMALARINA DOGRANMI? BIR SEKILDE SATIYOR FIRMA MALİ MÜSTAHSIL MAKBUZU İLE ALIYOR. FIRMANIN CIROSU 2020 DE 1.000.000 TL. BU FIRMANIN SENE SONUNDA E DEFTERE VE E MÜSTAHSİLE GECME ZORUNLULUGU VARMI DIR. T?K.

Cevap : Merhaba; Müstahsil makbuzu uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler; 1. e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 2. 2- e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlardan 2020 veya müteakip yıllarda e- Fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler 3. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 4. Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir Yukarıdaki mükellefler e-müstahsil makbuzu uygulamasına geçiş yapacaklarıdır sağlıklı günler dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.