Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2021 14:17 (Üye) Soru : Günaydın Temmuz 2020 den sonra Muh Sgk ile birlikte raporlu olan personellerin "İstirahat Süresinde Çalışmamıştır" seçeneği otomatik onaylanmamış ve biz bu seçeneği işaretlememişiz bu sebeple muhtasarda bu kısmın altında "Evet" yerine boş olarak duruyor Daha önceden sadece Sgk verilirken otomatik olarak "İstirahat Süresinde Çalışmamıştır" diye geliyordu ancak yeni sistemde atlamışız çünkü öncelerinde otomatik geliyordu ancak Temmuz 2020 den itibaren Luca muhasebe programı nın otomatik getirmemesinden sanki her raporlu çalışmış göründü (Çünkü Evet dışında seçenek yoktur ve Evet seçilmemişse demek ki istirahat süresinde çalışmış sayılır sanırım) -"İstirahat süresinde çalışmamıştır" sorusu cevabına Evet denmemesi durumunda İPC uygulanır mı? -Bu durumda muhtasar beyannamesinde "İstirahat Süresinde Çalışmamıştır" sorusuna cevapsız olmasını nasıl düzeltebiliriz? Muh Sgk düzeltilmesi mi gerekir yoksa dilekçe ile durum Sgk ya yazı ile sehven hatalı olduğu yazı ile bildirilmesi yeterli olur mu? Bu durumu nasıl düzeltmeliyiz? Kolay gelsin

Cevap : Sigortalıların istirahatli oldukları süreler zarfında çalışmamış olmaları halinde bildirim üç farklı yöntemle yapılabilmektedir. Bildirim: 1-Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi ekranından, 2-Aylık prim ve hizmet belgesinde (e-Bildirge’de), istirahatli olduğu sürelerde “İstirahat Süresinde Çalışmamıştır” kutucuğu işaretlenerek; Muhtasar prim ve hizmet beyannamesinde (MUHSGK’da)“İstirahat süresinde Çalışmamıştır” seçeneğine “evet” girilerek, 3-e-Bildirge’de/MUHSGK’da eksik gün nedeni “01-İstirahat” kodu seçilerek, sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği sürenin sonuna kadar yapılabilmektedir. Bildirimin bu süre zarfında yapılmaması halinde yasal süresi geçirildikten sonra yapılacak bildirimler yalnızca Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi ekranından yapılabilmektedir. Bildirimin süresi içinde yapılmaması halinde uygulanacak idari para cezaları nelerdir? Sigortalıların istirahatli oldukları süreler içinde çalışıp çalışmadıklarına dair bildirimleri; - Aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi geçirildikten sonra yapanlara asgari ücretin 1/10’u tutarında, -Yapmayanlara ise asgari ücretin 1/2’si tutarında İdari para cezası uygulanmaktadır. Çalışılmadığına dair bildirimlerin süresi dışında yapılmasına rağmen idari para cezasının SGK tarafından tebliğe çıkartılmasından önce yapılması halinde, idari para cezası asgari ücretin 1/10’u tutarında uygulanmakta, cezanın tebliğe çıkartılmasının ardından yapılması halinde ise 1/2’si tutarında uygulanmaktadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen yöntemlerle sigortalıların “çalışmadı” veya “çalıştı” bildirimlerini aylık prim ve hizmet belgelerinin verileceği sürenin son gününe kadar yapmayan işverenlerin, asgari ücretin 1/2’si yerine, 1/10’u tutarında ceza tutarı ile karşılaşmaları adına, “çalıştı” veya “çalışmadı” bildirimlerini Çalışılmadığına Dair Bildirim ekranlarından ivedilikle yapmaları menfaatlerine olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.