Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2021 15:17 (Üye) Soru : kolay gelsin 27103 sayılı teşvik kanunundan yaralanan mükellefin teşvikli tahakkukunda daki teşvik tutarının tamammı gelirmi kayıt edilir yoksa sadece işveren payı gelir yazılıp işçi payı işçiye iademi edilir

Cevap : “Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.” Bu hükümlere göre, 5510 sayılı Kanunun geçici 68 inci maddesine istinaden uygulanan sigorta prim indirimi tutarının, Gelir Vergisi Kanunu yönünden gelir veya gider olarak dikkate alınmaması gerekir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek gelire dahil edilmesi söz konusu değildir. Hususlarının dikkate alınarak bu konuda gelir veya gider olarak dikkate alınmaması gerekir. Gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeden takip edilmesi gerekmektedir Söz konusu tutarların “602- Diğer Gelirler” hesabında izlenmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.