Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.04.2021 16:19 (Üye) Soru : MERHABALAR.FİRMAMIZ MATBAACILAR SİTESİNDE SIRADAN BİR FİRMA. HER TÜRLÜ BASIM HİZMETLERİ KAPSAMINDA 1.300 TL'LİK TEVKİFATLI FT KESECEĞİZ.FAKAT KARŞI FİRMA ''BİZ BORSAYA AÇIK FİRMA DEĞİLİZ.BİZE TEVKİFATLI FT KESEMEZSİNİZ'' DİYOR.KİM HAKLI ACABA

Cevap : VERGİ UYGULAMALARINDA HAKLI HAKSIZ DİYE BİR SÖYLEM OLMAZ VERGİ KANUNLARI VE TEBLİĞLER UYGULAMAYA YÖN VERİR. AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLARA HİZMET VERİLMESİ HALİNDE 7/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI HESAPLANIR. DİĞER MÜKELLEFLERE KDV TEVKİFATI YAPILMAZ. BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, Sigorta ve reasürans şirketleri,( 01/03/2021 den itibaren) Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler Kalkınma ve Yatırım ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.