Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.04.2021 09:47 (Üye) Soru : iyi çalışmalar mükellef 2018 yılı vergi incelemesi sonucu tahriyat öncesi uzlaşmaya girdi uzlaşma vaki olmadı. 11/03/2021 tarihli uzlaşma vaki olmadı tutanağına istinaden dava açma süresinin son günü akşamına kadar bir dilekçe ile vergi dairesine bildirildiği takdirde uzlaşma vaki olmuş sayılacaktır dedildi ve tutanaktada bu ibare mevcut. Mükellef şimdi uzlaşma tutarını kabul edip dava konusu yapmadan uzlaşma tutarını ödemek istiyor. sorum tahriyat öncesi uzlaşma tutanağına dava açma süresi 15 gün mü yoksa ceza ihbarnamelerinin tebliğinden itibaren 30 gün mü

Cevap : Uzlaşma tutanağı kabul edilmiş ise dava açılamaz. Diğer taraftan Tarhiyat öncesi uzlaşama sonucu tarhiyat olmamış ise VD bu durumda Vergi/Ceza ihbarnamesini tebliği eder Vergi ve ceza ihbarnamenin tebliğinden itibaren dava açma süresi 30 gündür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.