Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.04.2021 10:13 (Üye) Soru : Üstadım Gerçek kişi yazılım firmamız , IRAK da bulunan bir şirkete yazılım hizmeti vermek istiyor. Bu işlemi hizmet ihracatı olarakmı değerlendirmek gerekir ? Faturayı ne şekilde kesmek gerekir ? Gümrük beyannamesi gibi bir durum varmıdır ? Gelir vergisi yönünden yazılım ihracatı ile ilgili indirim varmıdır ?

Cevap : Mal ihracı olmayan işlemde Gümrük beyannamesi olmaz. Verilen hizmetten Yurt dışında yararlanılıyor ise İhracat istisnası uygulanır. KDV hesaplanmaz. (KDVK 11-12 Md.) Diğer taraftan GV indirim için GVK 89/13 maddesindeki şartlar var isebu işten elde edilen kazancın % 50 si GV matrahından indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.