Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2021 09:35 (Üye) Soru : Merhaba, 2018 yılı zararı, 2019 yılı beyanında gösterilmedi, 2020 yılı beyanında gösterebilir miyim? Teşekkürler,

Cevap : 2019 yılında karınız olmasına rağmen 2018 yılı zararını mahsup etmemiş iseniz sonraki yıllarda 2018 yılı zararının indirimi yapılamaz. (Vergi idaresinin görüşü de bu yöndedir.) İndirim imkanı olduğu halde ticari kazançtan indirim konusu yapılmayan geçmiş yıllara ait zararlar konusunda idarenin yaklaşımı ile yargı organlarının yaklaşımı farklıdır. Vergi İdaresi, mükelleflerce kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim konusu yapabilecekleri geçmiş yıl zararları bulunmasına rağmen ilgili hesap dönemi için kâr beyan ederek geçmiş yıl zararlarının indirim konusu yapılmaması durumunda, bu dönemi izleyen yıllarda indirim konusu yapma hakkı bulunduğu halde kâr beyan edilmesi nedeniyle kullanılmayan geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesinin mümkün olmadığı yönünde görüş bildirmektedir. İdarenin bu görüşü istikrar kazanmıştır. Bazı yargı kararlarında, kanunda zararların mahsubuna ilişkin sadece beş yıllık bir sınırlamanın bulunduğu, zarar mahsubunun hangi yıl yapılacağına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı görüşünden hareketle, mükellefin indirim imkanı olup indirmediği zararları da daha sonraki yıllarda indirim konusu yapabileceği yönünde hüküm tesis edilmektedir. Sınırlı sayıdaki yargı kararları ile aynı görüşü paylaşmakla birlikte, pratikte, idarenin istikrar kazanmış görüşüne uygun şekilde indirim imkanının bulunduğu yılda geçmiş yıl zararlarının indirim konusu yapılması daha uygun bir yaklaşım olacaktır. Böyle bir yaklaşım, basiretli tüccardan beklenir. Çünkü zarar bir an önce mahsup edilmekte, daha az vergi yüküne katlanılmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.