Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2021 10:52 (Üye) Soru : 1. Davası bir yıl veya birkaç yıl öncesinden açılan devam eden alacaklar ile bu sene ilgili Şüpheli alacak kaydı yapılabilir mi? Karşılık ayrılabilir mi? 2. Şüpheli alacak kaydına alınan alacak karşılıklarının dava açıldığı yılda alınması zorunlu mudur? 3. Şirket adına devam eden fakat mizanda 128 hesaplarda görünmeyen davaları kayıt altına alıp mizana yansıtma zorunluluğu var mı? 4.Dava süreci devam eden 128 hesaplarda takip edilmesi gereken alacaklar karşılık ayırmadan yıllarca 120 hesapta takip edilmiş ise, düzgün takip etmek adına karşılık ayırmadan 128 hesaba alabilir miyiz? 5. Şüpheli alacak veya 120 hesapta karşılık ayırmadan takip edilen takip edilen alacaklarımızı hangi hesap ile kapatmamız doğru olur? KKEG gidere alınmasının zaten alacağımızı tahsil edemediğimizden yaşanan sorun nedeniyle doğru olmadığını düşünüyoruz.

Cevap : ***Şüpheli alacak karşılığı davanın açıldığı dönemde yapılır. Tahsil oluncaya kadar bu kayıt durur ***Karşılık dava açıldığı dönem yapılmak zorundadır.. *** Karşılık ayrıldığı tarih de 128 ve 129 hesaplar aynı zamanda kullanılır. Şüpheli alacak karşılığı ayrılması alacağın şüpheli hale geldiği tarih de yapılması zorunlu olup aşağıdaki kayıtlar yapılır. ---------------------/------------------------------ 128 120/121 Alacağın şüpheli hale getirilmesi -----------------------------/-------------------- 654 Karşılık Giderleri Hesabı 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Şüpheli alacağa karşılık ayrılması ---------------------/------------------------------ 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Şüpheli alacağın ve karşılığın kayıtlardan çıkarılması -----------------------/------------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.