Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2021 16:23 (Üye) Soru : Sayın İlgili, 01/03/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan; Vergi uygulaması genel tebliğinde değişiklik yapan 35 seri nolu KDV tebliğe göre Vakıf Üniversitelerine verilen " Defter tutmak, beyanname düzenlemek " hizmetleri için mali müşavirin serbest meslek makbuzunu tevkifatlı olarak mı düzenlemesi gerekir bilgi vermenizi saygılarımla arz ederim.

Cevap : Vakıf Üniversitelerine verilen " Defter tutmak, beyanname düzenlemek " hizmetleri için KDV tevkifatı yapılmaz. Ancak ;Verilene hizmet aşağıda belirilen "MALİ DANIŞMANLIK" SÖZLEŞMESİ İLE VERİLMESİ HALİNDE 9/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır. 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.3.2.2 bölümünde belirtilen hizmetler için 9/10 oranın da kdv tevkifatı hesaplanır. 2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, DANIŞMANLIK , Denetim ve Benzeri Hizmetler: Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara SAYILANLAR AŞAĞIDADIR) karşı ifa edilen etüt, plan-proje, DANIŞMANLIK , denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 2.1.3.2.2.2. Kapsam Bu bölüm kapsamına; - Piyasa etüt-araştırma, - Ekspertiz, - Plan-proje, - Teknik, ekonomik, MALİ VE Hukuki alanda sunulan DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER GİRMEKTEDİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.