Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.04.2021 11:00 (Üye) Soru : sayın ilgili, aynı işverenin farklı şantiyelerinde çalışan işçiler için agi kontrolü yapıyoruz. Bekar işçinin 2021 asgari geçim indirimi 268,31 tl olması gerektiğinden , fazla çalışması olan şantiyede bu bedelin tamamını alabiliyorsa diğer şantiye çalışmasında agi hesaplatmıyoruz. Böylece aynı ayda tek agi alabiliyor ve bekar sınırını aşmamış oluyoruz. Yaptığımız ugulama doğru mudur.

Cevap : Maliye Bakanlığının bu konudaki açıklamasına göre; aynı zamanda birden fazla işverene bağlı olarak ücret karşılığı çalışan işçinin asgari geçim indiriminin hesaplanması ve ödenmesi işlemlerinin işçinin en yüksek ücret aldığı işveren / işyeri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yani bu durumdaki işçi her işyerinden ayrı ayrı asgari geçim indirimi alamaz. Zaten bir işçiye ödenecek aylık asgari geçim indirimi işçinin medeni / ailevi durumuna göre Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarları sayfasında belirtilen tutarlardan yüksek olamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.