Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.04.2021 12:13 (Üye) Soru : Kurum aktifinde iki yıldan uzun bir süre ile kayıtlı bulunan gayrimenkulu satmak istiyoruz, Elektrik tesisat işe iştigal ediyoruz. KDV ve Kurumlar vergisi yönünden istisna söz konusu mudur?

Cevap : KV ve KDV den istisna olup olmadığı için KVK 5. Maddesi ve KDV 17. maddesindeki şartların olması gerekir Söz konusu maddeleri inceleyiniz.Şartlar uygun ise Satış dan elde edilen karı % 50 KDV istisna olur.Ayrıca KDV 17. maddesine göre KDV istisnası uygulanır. Faturada KDV hesaplanmaz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.