Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.04.2021 17:47 (Üye) Soru : MERHABA İTHALATTA DÖVİZ İLE İLGİLİ AVANS VE MAL BEDELİNİN DÖVİZDEN TL YE ÇEVRİLMESİ İÇİN BAZ ALINACAK KUR İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE BİR ÇOK KERE SORULMUŞ OLAN SORULARDA CEVAP OLARAK M.B. DÖVİZ ALIŞ KURU CEVABINI VERMİŞ BULUNMAKTASINIZ. B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-280-6 SAYILI ÖZELGE DE BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ M.B. DÖVİZ SATIŞ KURUNUN SÖYLEMEKTE.ÖZELGE DE PARANTEZ İÇİNE ALMIŞ ALDIĞIM CÜMLE GEÇMEKTE. (Mal ithalatında, mal bedeli ile mal bedeli üzerinden Gümrük Makbuzu üzerinde hesaplanan Gümrük Vergisi ve KDV'nin hesaplanmasında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru geçerli olacağından, mal bedeli ve söz konusu vergilerin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek defter kayıtlarına geçirilmesi,) MUHTELİF SİTELERDE ESKİ GÜMRÜK VE VERGİ MÜFETTİŞLERİ DE M.B.DÖVİZ SATIŞ KURUNUN SÖYLEMEKTE. NETLİK KAZANMASI İÇİN YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.KOLAY GELSİN İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap : Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanan döviz alış ve efektif kurları esas alınacaktır. 217 Seri nolu GVK Genel Tebliği ve 283 Seri nolu VUK Genel Tebliği uyarınca; Kasadaki mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile; Yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar ile yurt içi veya yurt dışındaki banka hesaplarında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir. Diğer taraftan her özelge ve her makale doğru makale değildir. Farklı görüşler elbette olacaktır.İlgili Genel tebliğleri inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.