Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.04.2021 10:52 (Üye) Soru : Merhaba adres nakillerinde ilçe değişikliği nedeniyle sgk müdürlüğüde degişiyor bağcılar sgk başakşehir sgk oluyor yeni sgk da dosya açıldığı zaman 27103 veya 17103 teşviklerden faydalanılmıyordu bu hala geçerlimi yada başka bir yolu varmı acaba teşekkürler.

Cevap : 4447 sayılı Kanun'un geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılmakta olan bir işyerinin başka bir adrese nakli halinde, anılan maddede öngörülen teşvikten, önceki adreste çalışan sigortalılardan dolayı, hizmet akdinin devam etmesi ve geçici 10. maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, yeni işyerindeki çalışmalarından dolayı da yararlanılabilecektir. Ancak bu durumda, teşvikten yararlanılabilmesi için işverenlerce yapılması gereken işlemler, işyerinin aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakledilmesine göre farklılık göstermektedir. İşyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakli halinde, yeni işyeri için Sosyal Güvenlik Kurumu'nca ayrı bir işyeri dosyası tescil edilmektedir. Adres değişikliği nedeniyle tescil edilen yeni işyeri dosyasından, nakil tarihinden önce teşvikten yararlanılmış sigortalılar için "4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş" ekranı vasıtasıyla tanımlama yapılmak istenildiği durumda, "Kişi işe girdiği tarih itibariyle son 6 ay içerisinde çalışmıştır." şeklinde uyarı mesajı ile karşılaşılacak ve teşvikten yararlanılmasına izin verilmeyecektir. şyerinin, aynı sosyal güvenlik merkezinin görev alanına giren bir adrese nakli halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca işyeri tescil kayıtlarında adres değişikliği yapılmak suretiyle işlemler tamamlanmakta, dolayısıyla ayrıca işyeri dosyası tescil edilmemektedir. Bu bağlamda, işyerinin aynı sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakli halinde, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanmak için ilgili sosyal güvenlik merkezine ayrıca müracaat edilmesine gerek bulunmadığı gibi, teşvikten yararlanma şartlarında da herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.