Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.04.2021 11:56 (Üye) Soru : Kurumlar beyannamesinde, hesaplanan vergi üzerinden hesaplanan %5 indirim tutarını 570 hesapta takip ediyoruz. Peki 570 hesabında bu tutarı kar olarak dağıtamayacaksak 570 hesapta bu tutarları biriktirecek miyiz? Teşekkür ederim.

Cevap : % 5 İNDİRİM MUHASEBE KAYDI KV beyannamesi verilip Tahakkuk fişi alındıktan sonra Beyanname üzerinden indirilen % 5 oranındaki indirim için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır. --------------------- /04/20... ---------------------- 136 Hesap 570 Hesap ----------------------/---------------------- 136 Hesap daha sonra mahsup edilecek vergi ile kapatılır. ---------------------/------------------------ 360 Hesap 136 Hesap ---------------------/-------------------- % 5 oranındaki indirim; Geçici Vergi Beyannamesi üzerinden mahsup edilmeyecek. Dilekçe ile “GİB İnternet vergi dairesi Geksis" sistemi üzerinden vergi borçlarına mahsup veya iade talep edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.