Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.04.2021 16:15 (Üye) Soru : sayın ilgili ,Üst işveren Kat karşılığı sözleşme imzalamış olup firmamızda bu projeye alt işveren olarak dahil olmuş ve sözleşme imzalamıştır.arsa sahipleri ile üst işverenin yapmış olduğu sözleşme kat karşılığı olduğu için 15/03/2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 13/03/2017 tarih ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla damga vergisinden muaf tutulmuş ve alt işveren olarak bizim sözleşmemizde damga vergisinden muaf tutuldu. Alt işveren olarak yaptığımız bu sözleşmenin noter huzurunda yapılması zorunluluğu var mıdır? Noterde yapılmayan sözleşmelerin damga vergisinden muaf tutulmama durumu ortaya çıkar mı?

Cevap : Sözleşmenin Noterden yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgimiz yok. DV muaf olan bir işlem nerede yapılırsa yapılsın muafiyet hakkını yitirmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.